Lilytown
KONUNGARIKET SVERIGE

VARUMÄRKE NUMMER411804

Lilytown

Varumärkesansökan nummer 2010/02696 ingavs 2010-03-28 och registrerades 2010-06-24 under nummer 411804. Publiceringsdag 2010-06-24.

Patent- ochregistreringsverket intygar härmed att ovan avbildade varumärke är infört i varumärkesregistret med omstående uppgifter.

Patent- och registreringsverket 2010-06-24

Susanne Ås Sivborg
Generaldirektör

Rätt avskrivet intygas Håkan Jahr - firmatecknare.

Lilytown ©
Hysta 75
783 92
Stora Skedvi
Mobil 070 - 676 54 55
Lilytown